se

Välkommen till Lignu:s produkter


Lignu är det svenska namnet på det amerikanska bolaget Smiths & Co, produkt: CPES, Clear Penetrating Epoxi Sealer


Lignu/CPES består av ett, flexibelt hartssystem i en lösningsmedelsblandning som löser upp sav, olja och fukt som finns i trä. Hartssystemet kommer från naturligt trä. Trät förstärks samtidigt som det tillåter normal expansion och sammandragning med förändringar i temperatur och luftfuktighet. Det är den ultimata primern för trä för att få färg eller lack att fästa.

Lign/CPES återställer styrkan i ruttet trä

Använda Lignu / CPES som Primer vid Fernissning,- Lackning , Även på Teak.

Vårt mål är att din lack ska fästa väl till ditt gamla eller nya trä, hålla länge, vara vackert och skydda träet. Du måste börja med torrt trä och hålla det borta från vatten, regn eller dagg under hela grund- och målningsprocessen. Applicera Lignu/CPES långsamt och metodiskt på trät tills det inte längre tränger in i området. Låt den första appliceringen härda helt, vilket vanligtvis tar 2-4 dagar, beroende på vädret. vid behov slipa lätt med korn 230-320 papper för att ta bort eventuella upphöjda fibrer eller främmande material.


Applicera nu Lignu/CPES igen, men slipa inte den här gången, eftersom denna beläggning är den vidhäftningsfrämjande primern, det bästa resultatet blir om det första lackskiktet görs innan Lignu/CPES är helt härdat t.ex. om du applicerar det sista lagret av Lignu/CPES dag 1, kan du applicera det 1:a lagret lack nästa dag, detta kommer att limma fast lacken. Lacken håller längre eftersom det får en kemiskt kompatibel yta att fästa på


Lignu/CPES fungerar som primer både till 1 komponent som 2 komponent lack.

De flesta kunder använder Epifanes lack med ett gott resultat.


Ibland är det önskvärt att betsa trä innan en klar beläggning appliceras. Det är viktigt att betsen torkar och härdar kemiskt snabbt och fullständigt, så att lösningsmedlen i Lignu/CPES inte löser upp betsen:s  bindemedelshartser och omordnar betsen:s pigment och lämnar en flammig yta.  Vattenburna bets med akrylhartsbindemedel rekommenderas inte eftersom epoximaterial inte fäster på dem. Bets som innehåller mineralsprit är  kompatibla. Din personliga erfarenhet och utvärdering kommer att vara nödvändig för att få till ett tillfredsställande resultat.

Gör gärna ett prov innan.
Vindö Marin, på Orust,

Kända för sina fina lackarbeten.


Bilderna visar 2 Vindöbåtar som har renoverats, och fått 

ny lack. 


Vindö Marin använder sig utav 3 lager med Lignu/CPES som primer, därefter epifanes lack. 


Rötan går djupare än du tror.

Lignu/CPES kan hitta allt rötskadat trä.


På bilden till höger så behandlades trät med  Lignu/CPES som var färgad med blå färg, på så sätt att områden med onormal porositet skulle vara synliga efter impregnering. I de områden där trät har ätits upp av rötsvamp kan man se den blåfärgade Lignu:s djuppenentrerande egenskaper. Det anmärkningsvärda är rötsvampens enorma förmåga att med vattnets hjälp tränga så djupt in i trät.

Dessa områden är nu restaurerade permanent och motstår framtida attacker från rötangrepp.


70%

Genom att använda Lignu/CPES som impregnering har träets vattenupptagningsförmåga minskat med ca 70 %. impregneringen är permanent och behöver inte upprepas, impregneringen är vattenavvisande samtidigt som den är diffusionsöppen, dvs Lignu/CPES låter trät andas och tillåter normala rörelser pga. fuktighet och temperatur.Med Lignu/CPES som primer inför målning av till exempel hus får du färg som håller bättre, speciellt på utsatta ställen.


Om oljebaserad färg skall användas, så räcker det normalt att man väntar något dygn efter det att man primat med Lignu. 

Skall däremot Latex baserad fär användas skallman vänta flera dagar innan man börjar måla, detta för att lösnings medlen i Lignu helt har dunstat ut. Risken är annars att det kan bli blåsor.


REPARATION UTAV RÖTSKADAT TRÄ.


Lignu / CPES tillsammans med Fill-It Epoxy spackel

så kan du reparera det som du trodde inte var möjligt att reparera


Avlägsna gammal färg och låt  träet torka. Lignu/CPES kommer inte att fungera korrekt om trät är fuktigt och kommer inte att tränga igenom gammal färg. Rensa bort det lösa, smuliga, helt förstörda virket. Lignu/CPES fungerar bäst på trä som inte med lätthet kan avlägsnas.**************************

Mätta träet med Lignu/CPES. Fill-It Epoxy spackel fäster bättre på trä som först behandlats med Lignu. Efter att Lignu har genomhärdat (en dag till en vecka, beroende på ventilation och sönderfallsdjup, se potlife tider på burken). Applicera Fill-it Epoxi spackel.

Tips: teipa med bred plast teip på en träbit som sedan skruvas fast eller sätts fast med skruvtvingar, på så sått får man ett anhåll att spackla emot. Teipen gör att spacklet inte fäster på träbiten.

vilken sedan lätt kan tas bort.


****************************
Nästa dag så kan spacklet slipas till önskad form.

Droppkanten på bilden intill har fräst med en överhandsfräs.
**************************
Innan slutlig målning, så stryk ett lager Lignu på den spacklade ytan.

Lignu/CPES gör att färgen biter fast bättre, och ger ett resultat som varar längre.

Lignu/CPES  är mycket drygt.Om man använder Lignu/CPES som primer på trä som är friskt, så är det mycket drygt, ca 1 dl/m2. För skadat, poröst trä som kräver mer uppsugning kan dock åtgången bli betydligt större. 


Ett vanligt misstag är att man blandar mer än vad som går åt, och därför måste kassera överbliven mängd. Blanda därför mindre mängd med i fler omgångar.

Lignu,  Ek & Teak Epoxi Lim


Detta lim limmar all förekommande träslag (mjuka som hårda) men är speciellt effektivt på oljiga, syrarika som tex. Ek och Teak men även tropiska hårda träslag.

Detta lim limmar även metall, glas, gummi och plastmaterial.

När limmet har härdat är det helt vatten- och väderfast. Eftersom trä, speciellt utomhus och under vatten, har stor rörlighet så har detta lim god flexibilitet för att följa träets rörelser maximalt. För kraftig belastade limfogar såsom gitarrhalsar etc. där limmet stressas av kraftig belastning har detta lim mycket goda egenskaper. Limmet klarare denna stressfaktor och "kollapsar" inte på grund av sin flexibilitet. Ek & Teak epoxilim är till stor del tillverkad utav träets egna oljor och hartser. Detta medför att limmet "löser upp" underlagets oljiga yta och på så sätt får man maximal vidhäftning.


Epoxilim som är tillverkade av petrokemikaler kan inte göra detta. 


Arbetstiden, innan limmet härdar är förhållandevis lång, ca 1 timma vid 20 grader. vilket underlättar, när man jobbar med det.


Lignu Fill-It Epoxi Spackel 


Ett epoxifyllmedel som inte sjunker för restaurering av trä, lätt att slipa, härdar över natten. Det är lätt att slipa eller borra, och skruvar kan skruvas in i styrhål utan att spricka. Det har tillräcklig flexibilitet och att det lämpar sig för reparation av båtskrov av trä eller glasfiber samt träbalkar, fönsterbrädor eller andra delar av träbyggnader. Fill-it Epoxi Spackel kan färgas så att det matchar träet som du önskar genom att använda färgpigment. För bästa resultat bör Lignu (CPES) användas som primerAtt pigmentera Fill-It Epoxi Spackel


Färgen på Fill-It spackel när den härtad är ljusgrå. Vill man ha en annan färg så kan man enkelt ändra färgen för att matcha alla typer av träslag. Naturligt trä varierar i färg från gult till rött eller brunt till grått etc. Alla färgtyper av trä kan uppnås med endast 4 st pigmentsfärger (rött, gult, svart och vitt). Blanda Fill-It spackel enligt anvisningar. Blanda sedan en liten mängd vitt pigment till att börja med (för mörka träslag så kan du hoppa över detta). Tillsätt sedan rött samt lite gult för att få en rödgul nyans (mahogny). För ljusgula träslag (ek etc) börja med den gula nyansen sedan tillsätter du svart för att mörka ner färgen en aning tills du matcharden färgnyans du är ute efter. Om färgen blir för mörk kan du tillsätta vitt pigment.


En del experimenterande kan vara nödvändigt för att bli duktig på detta.